תקנון האתר

תקנון אתר ״מינימרקט הכיכר״

ברוכים הבאים לאתר מינימרקט הכיכר (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י גבריאלה מוסלי מצלאוי (ע.מ: 303727689)  (להלן: “הנהלת האתר” או ״החברה״).

האתר משמש כפורטל \ אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרי מזון (להלן: “המוצרים”) הנמכרים בחנות המינימרקט ״מינימרקט הכיכר״ השוכנת ברחוב יהודה המכבי 1 בתל-אביב ואשר פרטי הקשר שלהם הינם בטלפון 03-5443633

1. כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או

 3. את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

 5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן

 6. הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר

 8. (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 9. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים

 10. להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת

 11. מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

 12. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 13. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

 14. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 15. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,

 16. בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 17. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר

 1. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

 2. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין לספק מידע הכולל את שמו, כתובתו, מספר הטלפון וכתובת האימייל וכן כל מידע הנדרש על מנת לאתר את יעד המשלוח

 3. בעת הרכישה המזמין יכול, אך לא מחויב, להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון. רישום מאפשר שמירת פרטי המשתמש לשם הזמנה מהירה בעת הרכישות הבאות.

 4. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

 5. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא
  הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר. לחילופין ניתן ומומלץ להשתמש בכניסה על ידי חשבון גוגל או פייסבוק של המשתמש.

 6. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.

 7. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

 8. האתר מתחייב כי לא ישלח מידע פרסומי על סמך הפרטים שיוזנו על ידי הלקוח.

 9. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 11. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

 12. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

 13. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

 14. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 15. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 8. חלק מהמוצרים הניתנים לרכישה באתר, כגון פירות וירקות, מהווים מוצרים המתומחרים לפי שקילה (להלן ״מוצרים שקילים״)

 9. למען נוחות השימוש באתר מתומחרים מוצרי שקילה ביחידות בדידות הניתנות לרכישה במחיר קבוע לפי הערכה כללית של משקל ממוצע. 

 10. למען שקיפות המידע במוצרים שקילים הנמכרים לפי יחידה יצויין משקל היעד המשוער על פיו נקבע המחיר וכן המחיר בחנות לפי ק״ג

 11. החנות לא מתחייבת לספק בדיוק את המשקל שהוערך באתר אך תעשה כמיטב יכולתה לשקול בקירוב

 12. למשתמש ניתנת אפשרות לציין בהערות למוצר או להזמנה כי הוא מעוניין שיבוצע חיוב מדויק לפי שקילה.

 13. החנות לא תאשר רכישה סיטונאית של מוצרים. החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה של יותר מ 6 פריטים מאותו סוג.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות BIT  וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר

 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות ביט, המשתמש יתבקש לסרוק קוד QR באמצעות האפליקציה ולשלם דרך האפליקציה.

 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי ביט או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי

 10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 11. במקרה בו המשתמש רכש מוצרים שקילים, המשתמש יוכל לבקש לבצע חיוב נדחה שיתבצע לאחר שקילת המוצרים. החנות תיצור קשר עם המזמין לאחר סיום החשבון ותודיע לו על המחיר הסופי וכן תשלח לו קישור בהודעת SMS המסופק על ידי חברת ישרכארד לשם תשלום מאובטח בכרטיס אשראי.

5. אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

 2. בעת ההזמנה יבחר הלקוח אם ברצונו לאסוף את המוצרים בחנות (איסוף עצמי) או בשירות משלוחים.

 3. האתר מפעיל שירות משלוחים הפועל ברדיוס של 500 מטר מכתובת החנות. 

 4. על לקוח הנמצא במרחק הגדול מ 500 אך קטן מקילומטר ומעוניין להשתמש בשירותי האתר ליצור קשר עם החנות טרם ההזמנה לבירור אפשרויות האספקה.

 5. החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שנמצאת מחוץ לרדיוס האספקה תוך זיכוי של הלקוח במידה וחויב.

 6. האתר מתחייב כי יפעל כפי יכולתו לספק את המוצר בתוך שעתיים מרגע ביצוע ההזמנה ככל שנעשתה עד השעה 18:00 בימי חול או עד השעה 14:00 בימי שישי וערבי חג וכפוף לשעות פעילות החנות. הזמנות שבוצעו מעבר לשעות האלה יסופקו עד לשעה 11:00 בבוקר של יום העסקים הבא

 7. על לקוח המעוניין בשעת אספקה מסויימת לציין זאת בעת ההזמנה. החנות תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצר בזמן בקשת הלקוח.

 8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

 9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

 10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי או ביט.האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

 11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. הלקוח יכול, במידה בה הוא מעוניין בכך, לבטל את העיסקה במקרה כזה או לתאם מועד אספקה חדש. 

 12. אין החנות אחראית לנזק שיגרם ללקוח עקב מילוי פרטים שגויים או חסרים.

6. ביטול רכישה מצד המזמין

 1. מזמין המעוניין לבטל רכישה טרם אספקת המוצרים יכול לעשות זאת על ידי יצירת קשר עם החנות באחד מאמצעי הקשר המפורטים בדף ״צור קשר״. 

 2. במקרה של ביטול הזמנה לפני אספקת המוצרים לא יתבצע חיוב או שיבוטל החיוב שבוצע אם בוצע. 

 3. במקרה שמוצר שהגיע פגום או פג תוקף על המזמין להודיע בהקדם האפשרי לחנות. זיכוי בעלות המוצר יתבצע לאחר החזרתו לחנות.

 4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהחוק להגנת הצרכן אינו מחייב את החנות לבטל רכישה של מוצרי מזון למעט כאשר הם פגומים או פגי תוקף

 5. לפנים משורת הדין החנות תאפשר ביטול רכישת מוצר עד שבוע לאחר אספקתו בתנאי שיבוצע תיאום עם החנות ותינתן הסכמתה לכך ובתנאי שהמוצר יוחזר על ידי הלקוח לחנות.

 6. זיכוי הלקוח יתבצע באותו אמצעי תשלום שהשתמש בו לשם רכישת המוצר.

 7. במקרה של מוצרים שאינם מוצרי מזון מדיניות הביטול שתחול היא על פי הוראות החוק להגנת הצרכן.

 8. אין באמור התנאים הנ״ל לגרוע מתוקפן של הוראות החוק להגנת להגנת הצרכן

7. ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 5. החנות מצהירה כי לא ימכרו מוצרי אלכוהול לקטינים. במקרה של הזמנת אלכוהול על המזמין להיות נוכח בעת קבלת המשלוח ולהציג תעודה שתעיד על גילו. החנות תהיה רשאית לבטל עסקה אם לא תיווכח כי המזמין בן 18 ומעלה.

8.  זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.milano-market.online ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

9. אחריות

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10. סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישיhם של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של החברה.

 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לשליחים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 6. האתר מאוחסן על שרתי חברת wix.com. חברת ויקס מספקת שירותי איחסון ומאבטחת את הנתונים שנשמרים בו. כל תשלום המתבצע באתר מתבצע בתקן PCI-DSS. מינימרקט הכיכר אינו חשוף ואינו שומר את נתוני פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים.

 7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 8. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 9. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 10. על לקוח המעוניין להמחק ממאגר המידע לפנות אלינו דרך טופס יצירת קשר באתר.

11. דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.